Gebruik van social media sterk toegenomen

Steeds meer Nederlanders gebruiken social media

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers bekend gemaakt die laten zien dat het gebruik van social media onder Nederlanders sterk is gestegen. De stijging is het grootst onder de mensen van 45 jaar en ouder. Sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn worden in Nederland steeds meer gebruikt, ook door bedrijven. Het CBS heeft de cijfers van 2012, 2013 en 2014 met elkaar vergeleken en dit gepubliceerd. Hieronder is de samenvatting van het rapport te vinden.

Wat is de algemene stijging?

In 2012 gebruikte 65 procent van alle Nederlanders boven de twaalf jaar sociale netwerken voor persoonlijk gebruik. In 2014 is dit gebruik gestegen naar 81 procent. Dit is een stijging van ongeveer 25 procent. Vooral de communicatie met tekstberichten is zeer populair. Zo’n zeven op de tien Nederlanders maakt gebruik van deze manier van communiceren. De Nederlanders die actief deelnamen aan bijvoorbeeld Facebook en Twitter was in 2012 54 procent. Twee jaar later is dit gestegen tot 62 procent. Het is duidelijk, steeds meer Nederlanders maken gebruik van social media.

Wat is de stijging naar leeftijd?

Elke leeftijdscategorie heeft van 2012 naar 2014 een stijging laten zien in het gebruik van onder andere Facebook en Twitter. De grootste stijging is te zien in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 45 jaar. Ruim 90 procent van deze Nederlanders gebruikten in 2014 sociale netwerken. In 2012 was dit nog 77 procent. De mensen met een leeftijd van ouder dan 45 jaar hebben ook een sterke toename laten zien in het gebruik van sociale netwerken, deze cijfers zijn ongeveer anderhalf keer groter geworden. Ze maken echter in vergelijking met de jongere leeftijdscategorieën nog wel het minste gebruik ervan.

Hoe is de vergelijking met de rest van de Europese Unie?

Het gemiddelde persoonlijke gebruik van de inwoners van de Europese Unie ligt rond de 58 procent. Nederland scoort daar iets boven met 63 procent. Deze cijfers zijn gebaseerd op inwoners tussen de 16 en 75 jaar. Het gebruik voor het versturen en ontvangen van berichten en voor professionele netwerken zijn hierbij niet meegerekend. Nederland scoort hiermee ongeveer hetzelfde als het Verenigd Koninkrijk en België. In Frankrijk wordt het minste gebruik gemaakt van sociale netwerken, zo’n 46 procent van de inwoners gebruikt het. Hongarije is de koploper met 80 procent gebruikers.

Wat zijn de cijfers van de bedrijven in Nederland en in vergelijking met de Europese Unie?

Nederlandse bedrijven maken ook steeds meer gebruik van sociale netwerken, met name LinkedIn en Facebook zijn erg populair. In 2012 maakten ongeveer 35 procent van de bedrijven hier actief gebruik van. In 2014 is dit getal gestegen naar 53 procent, meer dan de helft dus. Het gebruik van Twitter blijft onder bedrijven ook erg populair en is van 21 procent naar 32 procent gestegen in 2014. In vergelijking met de rest van de Europese Unie scoren Nederlandse bedrijven zeer hoog. Het gemiddelde gebruik over heel Europa ligt rond de 33 procent. Nederland steekt hier ver bovenuit met de 53 procent van de gebruikers en zit samen met Ierland en Noorwegen in de top drie. Polen staat onderaan de lijst, de bedrijven daar gebruiken voor zo’n 18 procent sociale netwerken.

Gebruik van social media door bedrijven, 2014:

Gebruik van social media door bedrijven, 2014

Gebruik van social media